Nøkkelbrikke:

 • Nesbyen Gym er et delvis ubetjent treningssenter hvor medlemmene får tilgang til senteret via nøkkelbrikker.
 • Nøkkelbrikka er personlig og må aldri lånes bort til andre.
 • Alle må alltid bruke brikka si når di skal inn på treninga. Dette gjelder selv om man går sammen med andre eller om døra er åpen.
 • Bare en og en skal gå inn døra av gangen og døra skal lukkes for hver person som går inn.
 • Man har ikke lov til å slippe inn noen med brikka si eller åpne døra for noen andre. Ved overtredelse stenges brikka uten forvarsel.
  Gjennåpning av brikke koster 500 .-
 • Ingen skal gå inn på senteret uten et gyldig medlemskap eller at det er avtalet på forhånd.
 • Ved misbruk av nøkkelbrikka vil medlemmet kunne bli utestengt fra senteret i hele resterende avtaleperiode.
 • Dersom man mister nøkkelbrikka si kan man få kjøpt ny. Dette koster 100.-
 • Nøkkelbrikka tilhører Nesbyen Gym og leveres tilbake ved endt avtale.


Betaling av treningsabonement:

 • Første avdrag betales når man inngår medlemskap og det er viktig at det opprettes avtalegiro når man betaler  sms fakturaen i nettbanken eller ved å trykke på linken «opprett avtalgiro»
 • Betalingen skjer den 15. i hver måned på forskudd. D.v.s  dersom man betaler 15.oktober så har man betalt for trening ut november.
 • Førstegangstrekk:Avhengig av når i måneden man starter vil førstegangstrekket som man må betale være noe høyere en månedsavgiften. Grunnen til dette er at man betaler på forskudd.
 • Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget.
 • Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest.
 • Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.
 • Dersom flere avdrag ikke blir betalt blir brikka stengt. Medlemsavgiften løper også når brikke er stengt. Det vil tilkomme et gjennåpningsgebyr.
 • NB! På betaling og på avtalegiro  står det «Naturens Kilde AS»  og ikke Nesbyen Gym. Naturens Kilde AS er firmaet som eier Nesbyen Gym og betalingen skjer derfor dit.


Oppsigelse

 • Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.
 • Dersom avtalen sies opp eller misligholdes i avtaleperioden, forfaller hele resterende beløp til betaling.
 • Treningsabonnement vil fortsette å løpe etter at bindingstiden er utgått.
 • Oppsigelse kan kun skje ved skriftlig oppsigelse til: oppsigelse@nesbyengym.no
 • Å slette avtalegiroen gjelder ikke som oppsigelse. Man vil da få tilsendt faktura med fakturagebyr.
 • Det er 1 måneds oppsigelsestid regnet fra siste dag i måneden.


Åpningstider:

 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid.

 

Aldersgrense:

 • 15 år.
 • Avtalegiro må tegnes av foresatte dersom man er under 18 år.

 

Video-overvåkning:

 • Lokalene er video-overvåket og opptak vil bli spilt av bl.a til inngangskontroll.

 

All trening på eget ansvar:

 • Det kreves at medlemmene setter seg inn i hvordan man bruker apparatene.
 • All trening skjer på eget ansvar.
 • Medlemmet bekrefter at han/hun er fysisk skikket til å bruke utstyret.